leseriet

Hei. Jeg heter Mohammed og er opprinnelig fra Somalia. På denne bloggen kommer jeg primært til å skrive om bøker og film; anmeldelser, tanker om litteratur/film og nyheter om forfattere/regisører/filmer som jeg har stor sans for.

Siste innlegg

Lenker

Bloggdesign

9. april 1940-et historisk bedrag av Aage G. Sivertsen


Snart sytti år etter at andre verdenskrig de allierte beseiret Det tredje Rike og Hitler, er krigen langt fra et uttømt emne. Det skrives artikler, utgis bøker og holdes seminarer med utgang i opptakten til, utkjempelsen og enden av krigen. Så sent som i uka som var, diskuterte man på radio hvordan vi husker og bør huske historien. Nærmere bestemt om brenningen av Finnmark bør være en obligatorisk del av historieundervisningen som alle elevene over hele landet får, eller om hver skolekrets skal få mulighet til å velge vekk historien om hendelsen og heller engasjere elevene ved å fokusere på lokale hendelser.

De som mener at tyskernes brenningen av Finnmark er så unik at den bør gis en prominent plass i den delen av krigen som fremhever krigens redsler i landet vårt, er selvfølgelig forskrekket over at noen kan og vil redusere hendelsen til en som bare var av regional betydning. Motstanderne sier blant annet at det er viktigere å gi ungdommene et lokalt utgangspunkt, og at en slik "lokalisering" av krigens hendelser vil gi ungdommer en mer virkelighetsnært forståelse av krigen og hvorfor det er så viktig å lære og huske.

Historiker Aage G. Sivertsens "9. april-et historisk bedrag" handler grunnleggende sett også om hvordan vi husker krigen. Mer presist er det forfatterens påstand at mye av hva vi har lært og husker om opptakten til denne skjebnessvangre dagen, er basert på en redigering av virkeligheten.

Blant sannhetene som forfatterens ønsker å knuse til pinneved, kan man trekke frem følgende; 1: den vedtatte sannheten om at 9. april kom som en overraskelse; og 2: at regjeringen opptrådte resolutt da tyskerne kom.

I likhet med krigen, har boka helter og skurker. De to fremste skurkene er utenriksminister Halvdan Koht (f.1873-d.1965) og forsvarsminister Birger Ljungberg (f.1884-d.1967).

Førstnevnte var kanskje det mest intellektuelle medlemmet i Nygaardsvolds regjering, likevel opptrådte han ifølge forfatteren både naivt, kanskje på grensen av tjenesteforsømmelse, da signalene om tyskernes planer begynte å komme som et godstog mot landet. Sistnevnte fortjener kanskje ikke like sterk fordømmelse ifølge forfatteren, men han bør huskes som en minister som lukket ørene for de fagmilitæres øredøvende skrik om midler og utstyr.

"9. april 1940-et historisk bedrag" er en informativ liten bok (på 222 sider). Den er skrevet med en harmdirrende penn, er godt dokumentert og har noen treffende anklageskrift mot Nygaardsvold og hans regjering.

Bør leses av alle som er opptatt av historie og landets skjebne under krigen. 

Anbefales sterkt!

Tittel: 9. april 1940-et historisk bedrag
Utgitt: 2014
Forlag: Kagge forlag
Sider: 222

Terningkast: 5

hits